AMECON EN DEFENSA D’UNA SEGONA OPORTUNITAT PELS EMPRESARIS INDIVIDUALS

L’AVANPROJECTE DE Llei de reforma del Text Refós de la Llei Concursal que previsiblement s’aprovarà el primer semestre de l’any 2022 suposa la fi de la llei de la segona oportunitat tal com la veníem coneixent fins ara.

1. En primer lloc l’avantprojecte en el seu article 489.4º no preveu el perdó dels deutes derivats de crèdits de dret públic.

Donat que molts dels acords extrajudicial de pagaments estan promoguts per empresaris o ex-empresaris individuals que arrosseguen deutes amb l’AEAT i la Seguretat Social derivats de la seva activitat , aquesta disposició els condemna a l’economia submergida i a una llosa de deute que mai podran pagar, vulnerant-se així un dels objectius de la Llei de la Segona Oportunitat.

Així mateix podem concloure que aquesta disposició desincentiva l’esperit empresarial, establint una diferència entre el perdó dels empresaris i el perdó de les persones no empresàries.

2. En segon lloc, l’avantprojecte elimina l’acord Extrajudicial de pagaments i la figura del mediador concursal tal i com fins ara la coneixíem. Creiem que la supressió d’aquesta figura del mediador concursal és molt negativa, ja que es prescindeix d’uns professionals molts formats en matèria concursal , que, cobrant uns honoraris molts reduïts, donaven un servei especialitzat als deutors insolvents acompanyant-los en la fase de mediació i en el posterior concurs consecutiu, donant-los-hi uns consells sobre el procediment que moltes vegades els seus propis assessors desconeixien.

Per tant AMECON, opina que l’Avantprojecte és un pas enrere, tan en l’aplicació Llei de la Segona Oportunitat als empresaris individuals i pel que fa a la supressió dels mediadors concursals com a professionals especialitzats amb la matèria concursal i preconsursal.