CORREU ELECTRÒNIC: asalazarcortada@icab.cat

TELÈFON MÒBIL: 657 99 29 57

TELEFON FIXE: 972 76 70 94

ADREÇA: Masos del Mig, 36, 17132 Foixa

SOCI NÚMERO 1